Veiklos kryptys
UAB „Europos miškas“ savo kasdieniu darbu kuria aukštos darbo kultūros, patikimos ir atsakingos įmonės įvaizdį. Bendrovės sukaupta stipri materialinė bazė ir technikos įvairovė leidžia be didelių sunkumų apmokyti naujus darbuotojus bei kelti ne vienerių metų darbo patirtį turinčių kvalifikacijas šiose UAB „Europos miškas“ veiklos srityse:
  • Ugdomieji miško kirtimai atliekami nebrandžiuose medelynuose, siekiant išauginti geros kokybės, produktyvų mišką.
  • Pagrindiniai miško kirtimai vykdomi siekiant sudaryti palankias sąlygas naujiems, našiems ir atspariems medynams atkurti, panaudojant iškirstą brandžių medžių medieną.
  • Vėjovartų kirtimai atliekami skubiai ir kruopščiai, norint sutvarkyti mišką po audros ar sudėtingų gamtinių sąlygų sukeltų padarinių.
  • Ribinių linijų prakirtimai vykdomi vieną kartą savo nuosavame miške – 1.5 metro nuo miško valdos ribinės linijos į savo valdos pusę.
  • Sanitariniai kirtimai yra labai naudingi ir efektyvūs, ypatingai siekiant tinkamai suformuoti medelyną ir išlaikyti gerą jo būklę. Galima net teigti, jog būtent nuo sanitarinių kirtimų priklauso, koks miškas bus ateityje!